Prodenta pradės eksportuoti savo kuriamus produktus

Prodenta, UAB pradėjo įgyvendinti projektą, kurio metu sieks sertifikuoti nuosavus  sėkmingai sukurtus produktus.

Prodenta, UAB pradėjo įgyvendinti projektą, kurio metu sieks sertifikuoti nuosavus  sėkmingai sukurtus produktus.  Vykdydama eilę MTEP projektų, bendrovė sukūrė titanines atramas, kurias būtina  sertifikuoti CE ženklu pagal  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) 2017/745  dėl medicinos priemonių naudojamos odontologijoje. Sertifikavimo poreikis yra didelis, nes be jo įmonė negali pradėti komercializuoti šio medicinos produkto. Tai teigiamai paveiks įmonės konkurencingumą, nes įmonė bus pripažinta visoje Europos Sąjungoje ir savo produkciją galės tiekti po visas Europos Sąjungos šalis. Tačiau šiam tikslui yra reikalingi papildomi finansiniai ištekliai, todėl buvo priimtas sprendimas finansuoti šias išlaidas pasinaudojant priemone „Expo sertifikatas LT“.

 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

Projekto pavadinimas: UAB „Prodenta“ tarptautiškumo didinimas eksportuojant sertifikuotus produktus

Projekto vykdytojas: UAB, Prodenta

Bendra projekto vertė: 122 150,00  EUR

Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo skiriama suma iki:: 61 075,00 EUR

Projekto pradžia: 2022-03-25

Projekto pabaiga: 2023-08-31